10 januari 2012

Kärlek förutsätter respekt

En grund för kärlek är att vi respekterar varandra och varandras behov.
Utan den respekten kan vi inte uppleva trygghet.
Utan tryggheten kan vi inte ge varandra kärlek, vi blir oroliga.
Utan att kunna ge varandra kärlek kan vi inte stötta varandra i livet.
Utan varandras stöd blir vi svagare i relationen.

Kärlek börjar med att säga att vi respekterar varandra för vad vi är.
Och att vi därmed respekterar varandras behov och stödjer varandra i varandras drömmar.

En kvalificerad gissning kära läsare, du är här för att du inte har blivit bemött med respekt.
Fundera en stund på vad det är att respektera en annan människa och vad respektfullt bemötande är enligt dig i en relation.

KRAM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar