19 september 2011

WOW!

 NI HJÄLPER MIG ATT VÅGA TRO.


Ni är modiga systrar.
Och när jag blickar mot ljuset.
Då finns ni i ljuset.
Ni är en del av det.
Och jag tackar tackar tackar alla er som delar med sig av sina upplevelser.

För det är något verkligt svårt vi har upplevt var och en. Men vi är så oerhört vackra och starka i vår vilja att bryta med det. Bryta med mönstren vi har utvecklat. Hitta ett nytt sätt, en ny väg.

Älskade systrar. Det är den viljan till utveckling. Till evolution som hjälper mig att tro. Som hjälper mig att tro på människan. 

DU ÄR STARK OCH DITT LIV ÄR NU. SÅ DU HAR ALL RÄTT ATT VARJE ANDETAG DU ANDAS ÄR ETT HELT ANDETAG.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar